Խմբային աշխատանք

Խմբային հոգեբանական աշխատանքը կազմակերպվում է թրեյնինգային հանդիպումների միջոցով, որոնք նախատեսված են բռնության ենթարկված կանանց համար: Հանդիպումները տևում են 3-4 ամիս․ 12 ֊ 14 հանդիպումներ շաբաթը մեկ անգամ: Հանդիպումների հիմքում ընկած է բռնության ենթարկված անձանց հետ աշխատանքի միջազգային փորձը: Խմբային հանդիպումները փակ են․ խմբի անդամները ըստ նախնական պայմանավորվածության մնում են անփոփոխ և նոր անդամներ չեն ներգավվում մինչ խմբի ավարտվը: Խմբային հանդիպումների կարևոր սկզբունքը գաղտնապահությունն է: